De partner voor het welzijnsmanagement in uw bedrijfMedewerkers met werkgoesting, dat is ons doel.

In 3 stappen naar een concreet actieplan.

— Analyse —

Wij doen uw huiswerk.

We brengen in kaart wat u als bedrijf reeds onderneemt op vlak van welzijn en verzuim,

en detecteren waar uw uitdagingen liggen voor

de toekomst. 

Uitgangspunt: wendbare medewerkers met werkgoesting, als motor van uw bedrijf.

— Voorstel op maat —

Een concreet plan van aanpak is onderdeel van het vervolg. Rekening houdend met

de noden, haalbaarheid, wetgevend kader en

de bedrijfscultuur.
Uw core-business en de groei in uw bedrijf staan centraal.

— Actieplan —

Afhankelijk van de outcome:

-

Hapi neemt de verdere acties ter harte, in nauwe samenwerking met de key actors in uw bedrijf.

-

Hapi ondersteunt langs de zijlijn en uw bedrijf gaat zelf aan de slag met de adviezen.Onze werkwijze

U wil liefst zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met ziekteverzuim.
Hoe realiseert u dit? Hapi Solutions biedt maatwerk voor de re-integratie van uw langdurig afwezige medewerkers
en adviseert u over uw verzuimstrategie.

U hoeft echter niet te wachten tot uw medewerker uitvalt! 

We helpen bedrijven bovendien op weg om stapsgewijs 

pro-actief te werken rond dit thema en medewerkers de nodige ondersteuning te geven nog vóór ze afwezig zijn.  Afhankelijk van de knelpunten waarmee uw medewerker geconfronteerd wordt, zal ook de aanpak verschillend zijn.  Zo bieden we onder meer begeleiding ter preventie van stress & burn-out of ondersteunen we een medewerker met gezondheidsklachten via gecoördineerde inspanningen, naar een haalbare jobinvulling.

 


We werken volgens de methodiek van Disability Management waarbij we in de eerste plaats aan de slag gaan met:

- de individuele behoeften van de persoon
- de omstandigheden op de werkplek 
- het wetgevend kader

(inclusief de nieuwe wetgeving rond re-integratie, sinds 28/10/16)


Het uiteindelijke doel is dat uw medewerker met de nodige werkgoesting aan de slag kan.  U als werkgever behoudt hierdoor de jarenlange kennis en expertise in huis. Dit uit zich uiteraard in de rendementscijfers van uw bedrijf, met een positieve impact op de bedrijfscultuur en een focus op groei binnen uw onderneming.